Chào bạn đến với Bách Gia Việt! Hãy khám phá và kết nối với nguồn gốc gia đình của bạn thông qua các tài liệu, hình ảnh và câu chuyện đáng nhớ.
Chúng tôi là nơi bạn có thể theo dấu nguồn gốc và kết nối với câu chuyện gia đình của bạn.
Bách Gia Việt giúp bạn nắm vững nguồn gốc của bạn và tạo kết nối đáng trân trọng giữa thế hệ trước và sau.
Tìm hiểu về nguồn gốc và lịch sử gia đình của bạn qua các tài liệu, hình ảnh và thông tin chi tiết.
Tạo nên một kho tàng kỷ niệm gia đình với Bách Gia Việt, nơi mà câu chuyện của bạn được bảo tồn và truyền tới thế hệ tương lai.

Tạo nền tảng vững chắc trong học và làm theo Bác

Tạo nền tảng vững chắc trong học và làm theo Bác

  • 2023-10-16 19:01

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải tiên phong, cấp ủy phải xung phong làm việc khó.

Tạo nền tảng vững chắc trong học và làm theo Bác

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải tiên phong, cấp ủy phải xung phong làm việc khó.

Ngày 29/9, Tỉnh ủy Bình Dương đã tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Lộc, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy...

Học và làm theo Bác đã và đang dần trở thành việc làm thường xuyên

Tạo nền tảng vững chắc trong học và làm theo Bác

Các đại biểu tham dự hội nghị (Ảnh: M.P)

Nhận thức rõ ý nghĩa quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, ngay sau khi có Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời ban hành Kế hoạch chỉ đạo triển khai quyết liệt Kết luận số 01-KL/TW gắn với việc học tập các nội dung Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, XIII trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, ý nghĩa trong toàn Đảng bộ nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; góp phần đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; thực hiện tốt các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh: "Việc học tập và làm theo Bác ở Bình Dương đã và đang dần trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, tự nguyện trong hoạt động hằng ngày của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân".

Có thể thấy, qua 3 năm triển khai, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã thật sự chuyển biến rõ nét, có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ và phát huy tác dụng tích cực trong cuộc sống. Đội ngũ cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, đề cao trách nhiệm với công việc, với nhân dân; từ đó đề ra nhiều biện pháp linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với thực tế để học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tạo nền tảng vững chắc trong học và làm theo Bác

Đồng chí Võ Văn Minh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị (Ảnh: M.P)

Tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị ngày càng chuyển biến tích cực đã góp phần khẳng định sự cần thiết phải tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là thực hiện đảm bảo các bước "học tập", "làm theo Bác" và "nêu gương" cả trong công việc và cuộc sống hàng ngày. Bên cạnh đó, công tác giảng dạy, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên và thế hệ trẻ được địa phương coi trọng.

Trong 3 năm qua, toàn tỉnh đã có 5.062 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng (trong đó có 3 tập thể và 04 cá nhân điển hình tiên tiến được Trung ương tặng Bằng khen). Đó là những tấm gương cán bộ, đảng viên, người lao động trong việc học tập và làm theo Bác, hy sinh lợi ích cá nhân vì việc chung, đi đầu trong cải cách hành chính, đổi mới lề lối, tác phong công tác, đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực,…

Tạo nền tảng thực sự vững chắc trong học và làm theo Bác

Chúc mừng các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác được vinh danh, khen thưởng tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ rõ một số nhiệm vụ cần tập trung triển khai trong thời gian tới. Trong đó, tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và các văn bản liên quan, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các phong trào thi đua và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, khóa XIII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn hạn chế, yếu kém ở địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết theo phương châm rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm và rõ thời gian hoàn thành nhiệm vụ, đảm bảo thiết thực, hiệu quả. Tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch cụ thể học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa".

Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện quy định về các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng chí Võ Văn Minh cũng nhấn mạnh, các cấp, các ngành, đơn vị cần chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện quy định về các chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, các hội tiếp tục thực hiện các hoạt động, phong trào đã phát huy hiệu quả trong thời gian qua, để lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa những việc làm tốt, những việc làm có ý nghĩa trong xã hội; hướng mạnh hoạt động về cơ sở, đảm bảo sát cơ sở, phù hợp với từng nhóm đối tượng và địa bàn dân cư, chú trọng đến đối tượng công nhân lao động ở các khu công nghiệp, ở các khu nhà trọ và người yếu thế.

"Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải tiên phong, cấp ủy phải xung phong làm việc khó. Quá trình làm phải gắn với thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo thuận lợi để nhân dân được bàn bạc, được kiểm tra, giám sát. Ở những nơi nào chưa phải là điển hình, chưa thực sự làm tốt, tôi đề nghị các cấp ủy tiếp tục phổ biến, quán triệt nội dung, tinh thần Kết luận số 01-KL/TW để tạo ra một nền tảng thực sự vững chắc trong học và làm theo Bác", đồng chí Võ Văn Minh đề nghị.

Nguồn: dantri.com.vn Theo: hochiminh.vn

Chia sẻ:

2023-11-20 15:36

Đề xuất lộ trình thực hiện kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất mục tiêu từ nay đến 2025 và đến 2030 cho thực hiện kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam để thúc đẩy tiến trình chuyển dịch...

2024-01-24 17:28

Yên Bái có gần 7.000 mô hình, điển hình tiên tiến học và làm theo Bác

Giai đoạn 2021 - 2023, tỉnh Yên Bái có 7.809 tập thể, cá nhân đăng ký xây dựng mô hình, điển hình tiên tiến, tăng gần gấp đôi so với giai đoạn 2018 - 2020.

2023-10-11 17:13

Một năm phục hồi kinh tế - xã hội: Đã giải ngân khoảng 87.300 tỷ đồng

Báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái...

2023-10-16 18:49

WTO ấn tượng trước thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam

Sáng ngày 18/5, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Tổng Giám đốc Tổ chức thương mại thế giới (WTO)....

2024-02-29 10:32

Phổ biến sách của Tổng Bí thư về (ngoại giao cây tre) và đại đoàn kết

Phổ biến sách của Tổng Bí thư về "ngoại giao cây tre" và đại đoàn kết

2023-10-16 19:01

Tạo nền tảng vững chắc trong học và làm theo Bác

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đòi hỏi cán bộ, đảng viên phải tiên phong, cấp ủy phải xung phong làm việc khó.

2023-10-16 17:08

Loạt laptop phù hợp cho sinh viên khối ngành kinh tế, xã hội

Màn hình, hiệu năng, pin, trọng lượng máy là các yếu tố tân sinh viên nhóm ngành kinh tế - xã hội quan tâm...

  • Color

  • Dark

  • RTL