Chào bạn đến với Bách Gia Việt! Hãy khám phá và kết nối với nguồn gốc gia đình của bạn thông qua các tài liệu, hình ảnh và câu chuyện đáng nhớ.
Chúng tôi là nơi bạn có thể theo dấu nguồn gốc và kết nối với câu chuyện gia đình của bạn.
Bách Gia Việt giúp bạn nắm vững nguồn gốc của bạn và tạo kết nối đáng trân trọng giữa thế hệ trước và sau.
Tìm hiểu về nguồn gốc và lịch sử gia đình của bạn qua các tài liệu, hình ảnh và thông tin chi tiết.
Tạo nên một kho tàng kỷ niệm gia đình với Bách Gia Việt, nơi mà câu chuyện của bạn được bảo tồn và truyền tới thế hệ tương lai.

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH BÁCH GIA VIỆT

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH BÁCH GIA VIỆT

  • 2022-12-23 15:36

Bách Gia Việt thực hiện sứ mệnh biên chép gia phả các dòng họ và thông qua tiêu dùng tạo quỹ cho từng dọng họ.


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI PHÁT.

MÃ SỐ THUẾ: 500089528

 PHỤNG SỰ BIÊN CHÉP LƯU TRỮ TÀI LIỆU CÁ NHÂN, GIA ĐÌNH, DÒNG HỌ.

- Căn cứ luật doanh nghiệp năm 2020.

- Căn cứ luật Lưu trữ năm 2011, Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ. Về việc quản lý, lưu trữ tài liệu cá nhân, gia đình, dòng họ.

- Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

- Căn cứ kế hoạch triển khai ứng dụng công nghệ số thực hiện sứ mệnh biên chép lưu trữ tài liệu cá nhân, gia đình, dòng họ. của công ty cổ phần đầu tư sơn hải Group và công ty TNHH đầu tư thương mại và công nghệ đại phát cùng liên kết thực hiện.

Lưu trữ cá nhân, gia đình, dòng họ và Khái niệm chung về gia phả dòng họ.

"Nước có sử - Gia có phả".  Với mong muốn con cháu hiếu thảo, uống nước nhớ nguồn, là câu dặn dò của các bậc tiên nhân.

“Cây có gốc mới nở cành xanh ngọn.

Sông có nguồn mới bể rộng sông sâu”.


TẦM NHÌN – SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI.

Tầm nhìn.

Gia đình là một thiết chế văn hóa - xã hội đặc biệt, nơi sản sinh, nuôi dưỡng và hình thành nhân cách con người. Những giá trị tốt đẹp của gia đình không bị mất đi mà ngày càng được bồi đắp thêm những giá trị mới, tạo điểm tựa, sức mạnh tinh thần, hướng con người đến những giá trị tốt đẹp của chân, thiện, mỹ. Gìn giữ, vun đắp hệ giá trị gia đình Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hình thành lịch sử bậc tiên nhân và kế thừa cho con cháu.

 Sứ mệnh.

 Phàm là kẻ hậu tiến phải có chí noi theo bậc tiền nhân. Dù hôm nay dù mai sau, hãy kế thừa chép nối các đời mãi mãi, để nhờ ơn oai linh phù trì của đấng Thượng thần. Thừa hưởng phúc trạch di lại của chư vị tổ tiên mà đời đời khoa giáp, đời đời công hầu, đời đời khanh tướng. Đời đời con cháu trường tồn cùng trời đất.

 Giá trị cốt lõi.

Gia phả giúp không bị mất gốc, không bị khuyết phả, tránh trường hợp phạm húy. Trên báo đáp ơn đức tiên nhân, dưới giúp con cháu trường tồn cùng dòng họ uy linh, tự thân sống vui - khỏe - có ích.

QUAN ĐIỂM CHUNG.

Gia phả dòng họ được xem như là một cuốn sử ký trọn vẹn của một dòng họ. Nó rất quan trọng và không thể thiếu trong suốt quá trình hình thành và phát triển của một dòng họ. Gia phả dòng họ giúp kết nối các thành viên trong dòng tộc lại với nhau. Dù ở bất kỳ nơi đâu và đang làm công việc gì. Giúp cho quá trình phát triển và phát huy các truyền thống uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của các thành viên trong cùng một dòng họ, trên tất cả mọi phương diện đời sống.

Số hóa ghi chép tài liệu, lưu trữ cá nhân, gia đình, dòng họ. tạo mỗi quan hệ gần gũi, có phả ký, phả hệ và phả đồ kết nối kịp thời giữa các thành viên trong dòng họ dễ dàng tìm kiếm nhau, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, tạo thêm mỗi quan hệ gắn kết.

LIÊN KẾT THƯƠNG MẠI TIÊU DÙNG TẠO QUỸ DÒNG HỌ.

Điều kiện đăng ký tiêu dùng tạo quỹ dòng họ.

Là đại diện dòng họ từ 18 tuổi trở lên.

Số lượng điểm tiêu dùng mỗi thôn có 1 dòng họ là đại diện không được trùng cùng dòng họ có huyết thống trong 1 thôn.

Quyền lợi dòng họ.

Được cấp 1 website miễn phí có tính năng quản lý, theo dõi mua, bán, hàng hóa tồn kho… và quản lý cây gia phả dòng họ.

Được nhận đủ số lượng hàng hóa tương ứng với số tiền ký quỹ đã được chiết khấu là: 30%. (hoặc hơn số tiền ký quỹ tùy theo thỏa thuận).

Được nhận từ 10% tiền xây dựng quỹ cho dòng họ tỉ lệ %  tùy theo loại sản phẩm, Tiền xây dựng quỹ dòng họ được cộng vào tài khoản lưu trữ của trưởng dòng họ khi đơn thành công

 Thành viên dòng họ tiêu dùng được giảm giá là: 30%

 Được tạo tài khoản miễn phí, được cung cấp ứng dụng công nghệ và hướng dẫn tạo cây gia phả dòng họ miễn phí (nếu có nhu cầu).

Thù lao quản lý kho là: 4% nhận từ đơn hàng thứ 2. Công ty Đại Phát trực tiếp tuyển dụng và chi trả % thù lao cho người CSKH. Người CSKH yêu cầu phải hỗ trợ CSKH thường xuyên và biết tạo tài khoản hoặc tạo cây gia phả cho dòng họ, (khi có yêu cầu của dòng họ). Nếu không hoàn thành công việc giao, công ty có quyền hủy quyền lợi và tuyển dụng người CSKH khác thay thế.

Vận chuyển và thanh toán.

Hàng hóa được công ty hỗ trợ cước phí vận chuyển là:100% tới kho của dòng họ trên lãnh thổ việt nam.

Được đổi hàng khó bán hoặc không bán được nhưng thời gian đổi từ 3 tháng trở lên mới được đổi hàng.

Trong khi vận chuyển hoặc lỗi khác do bên công ty gây ra thì công ty sẽ đền bù bằng sản phẩm tương ứng thiệt hại đó.

Khi đặt đơn hàng phải thanh toán trước 50% giá trị đơn hàng và thanh toán số tiền còn lại khi sản xuất xong, trước khi vận chuyển là: 50% còn lại.

 QUY ĐỊNH CHUNG

Hàng hóa ký gửi được coi là hàng hóa chưa mua, bán thành công và vẫn được coi là tài sản của công ty ký gửi.

Bên công ty ký gửi hàng hóa chịu trách nhiệm các thủ tục pháp lý về công bố chất lượng, suất xứ hàng hóa và nộp thuế VAT.

Bên được nhận ký gửi có trách nhiệm bảo quản và tiêu thụ hàng hóa.

Chính sách đã thông qua và được hiểu là thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện thực hiện, Cùng xây dựng và phát triển vì lợi ích chung của các bên.

Chúc các trưởng dòng họ và thành viên các dòng họ đoàn kết, thân ái, giúp đỡ nhau cùng nhau tiến bộ, cùng nhau hưởng ân phúc của các bậc tiên nhân.

Liên hệ với chúng tôi:

- Số điện thoại: 0393 735 623.

- Website: bachgiaviet.com


Chia sẻ:

2022-12-23 15:46

Vượt sóng bay xa với hành trình đi tìm kho báu vô tận

Vượt sóng bay xa với hành trình đi tìm kho báu vô tận

2022-12-23 14:34

Lễ hội Tang Amang của đồng bào dân tộc Bah Nar xã Đắk Kơ Ning

Lễ hội Tang Amang của đồng bào dân tộc Bah Nar xã Đắk Kơ Ning

2022-12-23 14:17

Sàn giao dịch CS9 – Cuộc cách mạng thời đại số hóa

Sàn giao dịch CS9 – Cuộc cách mạng thời đại số hóa

2022-12-23 16:04

Biểu tượng ngưởi mẹ trong tục thờ mẫu ở Việt Nam

Biểu tượng ngưởi mẹ trong tục thờ mẫu ở Việt Nam

2022-12-23 14:39

Nơi dựng nghiệp của vương triều Trần và Hào khí Đông A - muôn đời tỏa

Nơi dựng nghiệp của vương triều Trần và Hào khí Đông A - muôn đời tỏa

2022-12-23 16:10

Lễ hội tâm linh truyền thống

Lễ hội tâm linh truyền thống

2022-12-23 16:02

Di tich nơi thờ tự Thánh Gióng và lễ hội Gióng

Di tich nơi thờ tự Thánh Gióng và lễ hội Gióng

2022-12-23 14:00

Làng gốm Bát Trang – Ý nghĩa lịch sử và địa điểm độc đáo

Làng gốm Bát Trang – Ý nghĩa lịch sử và địa điểm độc đáo

2022-12-23 15:12

Kiến giải sử thi Bách Việt – Đẻ Đất Đẻ Nước

Kiến giải sử thi Bách Việt – Đẻ Đất Đẻ Nước

2022-12-23 15:36

TẦM NHÌN - SỨ MỆNH BÁCH GIA VIỆT

Bách Gia Việt thực hiện sứ mệnh biên chép gia phả các dòng họ và thông qua tiêu dùng tạo quỹ cho từng dọng họ.

2023-09-27 05:29

Lễ trao quyết định cơ cấu nhân sự hội đồng các dòng họ Việt Nam

Nhân sự quyết định sự thăng hoa của hội đồng các dòng họ Việt Nam

2023-09-20 09:09

MẪU QUY ƯỚC DÒNG TỘC

Quy ước dòng tộc là tôn chỉ, mục tiêu hướng thiện cho mọi cá nhân, gia đình, dòng họ

  • Color

  • Dark

  • RTL