Chào bạn đến với Bách Gia Việt! Hãy khám phá và kết nối với nguồn gốc gia đình của bạn thông qua các tài liệu, hình ảnh và câu chuyện đáng nhớ.
Chúng tôi là nơi bạn có thể theo dấu nguồn gốc và kết nối với câu chuyện gia đình của bạn.
Bách Gia Việt giúp bạn nắm vững nguồn gốc của bạn và tạo kết nối đáng trân trọng giữa thế hệ trước và sau.
Tìm hiểu về nguồn gốc và lịch sử gia đình của bạn qua các tài liệu, hình ảnh và thông tin chi tiết.
Tạo nên một kho tàng kỷ niệm gia đình với Bách Gia Việt, nơi mà câu chuyện của bạn được bảo tồn và truyền tới thế hệ tương lai.

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hiện thân của công lý

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hiện thân của công lý

  • 2022-12-23 14:56

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hiện thân của công lý

“Công lý là cái lẽ phù hợp với đạo lý và lợi ích chung của xã hội” (Từ điển Tiếng Việt - Nhà Xuất bản Khoa học Xã hội - Hà Nội - 1975). Như vậy, vấn đề công lý là rất rộng lớn. Có lễ trên thế giới ít ai, dù tài giỏi đến đâu, có thể cống hiến công sức của mình cho mọi khía cạnh của công lý. Ở Việt Nam, chúng ta không ai suốt đời đấu tranh cho công lý bằng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hiện thân của công lý

Ngay từ thuở niên thiếu, người đã căm ghét những hành dộng bất công của bọn quan lại, tổng lý ở thôn, xã. Lớn lên, Người sớm nhận thức rằng, đạo lý quan trọng nhất, quyền lợi thiêng liêng nhất của dân tộc, của Tổ quốc đã bị ngoại bang xâm phạm. Từ đó, Người nuôi một ý chí nung nấu xóa bỏ cái bất công nghiêm trọng nhất mà nhân dân ta phải chịu đựng. Ý chí đó đã thôi thúc Người ra đi tìm đường cứu nước. Những năm ở nước ngoài, Người hoạt động không mệt mỏi vì công lý cho dân tộc Việt Nam và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.

Hơn ba mươi năm sau, Cách mạng tháng Tám thành công, trên cương vị người lãnh dạo cao nhất của Đảng và Nhà nước ta, Bác Hồ của chúng ta luôn luôn quan tâm đến việc thực hiện công bằng xã hội bảo vệ công lý. Không có công bằng xã hội thì cũng không có công lý toàn vẹn. Người nhạy bén trước ảnh hưởng của tàn dư chế dệ phong kiến thực dân, đối với cán bộ cách mạng. Cho nên, ngay sau khi chính quyền mới được thành lập chưa được bao lâu, Người đã nhắc nhở họ: “Chúng ta phải hiểu rằng, các cơ quan của Chính phủ từ toàn quốc dến các làng, dều là dây tớ của dân, nghĩa là để gánh việc chung cho dân, chứ không phải là để đè dấu dân như thời kỳ dưới quyền thống trị của Pháp, Nhật”.

Người xây dựng một Nhà nước cách mạng, ngăn chặn sự biến chất của Nhà nước đó, của những người cầm quyền đáng lẽ phải làm “công bộc” của nhân dân thì lại trở thành “ông chủ” của nhân dân. Người cảnh giác và kiên quyết chống tệ quan liêu, tham nhũng trong bộ máy của Đảng và Nhà nước.

Người vạch rõ những sai lầm, khuyết diểm màcán bộ ta đã mắc:

Trái phép - những kẻ Việt gian phản quốc, chứng cớ rõ ràng thì phải trị đã đành, không ai trách được. Nhưng cũng có lúc vì tư thù, tư oán mà bắt bớ và tịch thu, làm dân oán thán.

Cậy thế - cậy mình ở trong ban này ban nọ, rồi ngang tàng phóng túng, muốn sao dược vậy, coi khinh dư luận, không nghĩ đến dân. Quên rằng, dân bầu mình ra để làm việc cho dân chứ không phải để cậy thế với dân.

Hủ hóa - ăn muốn cho ngon, mặc muốn cho đẹp, càng ngày càng xa xỉ, càng ngày càng lãng mạn, thử hỏi tiền bạc lấy ở đâu ra? Thậm chí lấy của công dùng vào việc tư quên cả thanh liêm, đạo dức. Ông ủy viên đi xe hơi, rồi bà ủy viên cho đến các cô, các cậu ủy viên cũng dùng xe hơi của công. Thử hỏi những hao phí đó, ai phải chịu?

Tư túng - kéo bè, kéo cánh, bà con bạn hữu của mình, không tài năng gì cũng vào chức này, chức nọ. Người có tài, có đức nhưng không vừa lòng mình thì đẩy ra ngoài. Quên rằng, việc là việc công chứ không phải việc riêng gì dòng họ của ai.

Chia rẽ - bênh vực lớp này, chống lại lớp khác, không biết làm cho các tầng lớp nhân nhượng với nhau, hòa thuận với nhau. Thậm chí có đôi nơi để đất ruộng bỏ hoang, nông gia ca thán. Quên rằng, lúc này phải toàn dân đoàn kết, không chia già trẻ, giàu nghèo để giữ nền độc lập, chống kẻ thù chung.

Kiêu ngạo - tưởng mình ở trong cơ quan chính phủ là thần thánh rồi. Coi khinh dân gian, cử chỉ lúc nào cũng vác mặt “quan cách” lên. Không biết rằng, thái độ kiêu ngạo đó sẽ làm mất lòng tin của dân, sẽ hại đến uy tín của Chính phủ.

Hơn 40 năm rồi mà lời răn dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn nóng hổi trong tình hình hôm nay.

Không chỉ giáo dục, vận động, Người còn gương mẫu thực hiện. Người biết rằng, lời nói phải đi đôi với việc làm, trên không gương mẫu thì chỉ là đạo đức giả, không ai theo. Cả đời Người là một tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Người tiết kiệm thời gian, tiết kiệm vật tư, tiết kiệm tiền của Nhà nước. Người viết thư bằng những mẫu giấy nhỏ, dùng báo cũ làm phong bì. Trong kháng chiến, Người sống giản dị như chiến sĩ sống giữa Thủ đô Hà Nội, trong căn nhà sàn đơn sơ, Người không có đồ dùng gì quý giá, đắt tiền. Người chống lối sống xa hoa, hình thức, họp hành mất nhiều thời giờ, chống đón rước linh đình, phô trương. Trước lúc di xa, Người còn dặn lại không được diếu phúng linh đình, tốn kém tiền của của nhân dân. Chính tấm qương cao khiết đó dã đưa Bác Hồ trở thành một con người vĩ đại.

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Hiện thân của công lý

Hồ Chí Minh, một trái tim thương yêu, một tấm lòng vô cùng nhân hậu, nhưng Người rất nghiêm khắc với những cán bộ, đảng viên quan liêu, tham nhũng, hà hiếp nhân dân.

Người chủ trương công khai phê bình cán bộ, công khai tội lỗi trước nhân dân, không sợ địch xuyên tạc, không sợ mất uy tín. Người đã từng phê duyệt án tử hình một cán bộ cao cấp trong quân đội và một thứ trưởng là những người tuy có nhiều thành tích cách mạng nhưng thoái hóa, biển chất đến phạm trọng tội. Sự công minh của Người, tinh thần kiên quyết bảo vệ công lý của Người đã làm cho Đảng ta trong sạch, Nhà nước ta vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân.

Mỗi năm cứ đến tháng 5 hàng năm, kỷ niệm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh một cách có ý nghĩa là kiểm điểm xem chúng ta đã thực hiện được những gì theo lời dạy của Người. Thật dáng buồn và đau xót khi ngày nay, nạn tiêu cực đang lan tràn phổ biển trong mọi cấp, mọi ngành. Tham ô, hối lộ, hà hiếp quần chúng dã trở thành công khai, thành lực lượng có tổ chức, thành bè cánh bao che cho nhau, phá hoại lòng tin của nhân dân, của Đảng, cần trở

sản xuất, làm suy thoái dạo dức, nhân phẩm. Một điều vô cùng tệ hại là nhiều cán bộ, đảng viên ở cấp cao, giữ cương vị chủ chốt của Đảng và Nhà nước cũng phạm tội lỗi nặng. Cái mất mát lớn nhất của Đảng ta, Nhà nước ta hiện nay là mất lòng tin của nhân dân, là kỷ cương, pháp luật không được tôn trọng, là công lý bị trà đạp, là trật tự xã hội bị đảo lộn, đâu đâu quần chúng cũng kêu ca, phàn nàn...

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VỊ đã đề ra cuộc vận động làm trong sạch và nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức Đảng và bộ máy của Nhà nước, làm lành mạnh các quan hệ xã hội. Dư luận báo chí công khai phê phán hành động tiêu cực của bọn người có chức, có quyền và nắm trong tay vật tư, tiền bạc của Nhà nước, nhất là tệ tham nhũng ức hiếp quần chúng. Đồng chí N.V.L đã khởi xướng “Những việc cần làm ngay” cũng nhằm đẩy mạnh cuộc vận dộng lớn nói trên. Các cơ quan có trách nhiệm đã làm được một số việc, bước đầu động viên nhân dân tham gia dấu tranh chống tiêu cực.

Nhưng nếu nhìn thẳng vào sự thật, thì tỉnh thần bảo vệ công lý, luật pháp của Hồ Chủ tịch, nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ VI chưa dược chấp hành nghiêm chỉnh. Nhiều vụ, việc tiêu cực bị phanh phui nhưng không dược giải quyết dứt khoát, triệt để, nhiều kẻ phạm pháp chưa bị trừng trị, một số người bị oan ức không được khôi phục danh dự và quyền lợi chính trị về kinh tế. Chỉ mới có những vụ liên quan đến cấp thấp được giải quyết, còn những vụ liên quan đến cấp cao thì chưa được giải quyết đến nơi đến chốn hoặc một vài vụ giải quyết rất khó khăn, kéo dài thời gian, gây thắc mắc, nghi ngờ trong quần chúng. Sở dĩ cuộc vận động lớn này chưa đạt được kết quả mong muốn là vì công cuộc đỗi mới của Đảng là mới bắt đầu, quan liêu bao cấp chưa bị xóa bỏ hoàn toàn, các cơ chế quản lý mới chưa hình thành hoàn chỉnh và thành nền nếp vẫn còn đang mò mẫm. Đổi mới nhưng nếp nghĩ và con người quan liêu vẫn căn bản như cũ, vì vậy, lực lượng tiêu cực còn có chỗ dựa, còn có nơi bao che, thao túng. Trước dư luận của xã hội, của báo chí, lực lượng tiêu cực thường dùng các thủ đoạn né tránh, dùng thế lực cấp trên của những kẻ đồng lõa để che chở, dùng tổ chức mà chúng đã lũng đoạn để bào chữa (chỉ bộ, đảng ủy, công đoàn...) phản công lại đối phương. Đơn khiếu tổ, các văn bản của cơ quan pháp luật bị dùn dấy hết cơ quan này đến cơ quan khác, đi theo đường vòng rỗi lại quay lại chỗ cũ, bí quá thì họ dùng “võ lỳ” cứ ngơ đi không giải quyết, dùng thời gian dìm chết sự việc, làm cho đương sự và cơ quan pháp luật chán ngán, bỏ cuộc. Chính dỗng chí NVL cũng phải nói: “Người ta bảo tôi gây rối tình hình, bôi đen chế độ”... và đã phải kêu lên: “Một sự im lặng dáng sợ”!

Biết bao nhiêu vụ vi phạm pháp luật, nhất là của những cán bộ cấp cao mà quần chúng nhân dân đã biết, đã tố cáo nhưng không được xử lý. Biết bao nhiêu vụ ức hiếp, trù dập quần chúng nhưng không dược sửa sai, làm cho những người làm pháp luật, bảo vệ công lý đau lòng, làm cho nhân dân thiếu tin tưởng, chưa phấn khởi với công cuộc đổi mới.

Tình hình sa sút về nhiều mặt của đất nước ta chứng minh rằng, công lý là một trong những vấn đề rất quan trọng của sự tốn tại xã hội. Có công lý thì xã hội tiến bộ, phát triển, mất công lý thì xã hội rối loạn, trì trệ, suy sụp. Nhưng bảo vệ công lý, thực hiện công lý rất khó khăn: phải đấu tranh rất gian khổ, lâu dài mới đạt được kết quả.

Công lý, pháp luật thuộc về thượng tầng cấu trúc, nó phụ thuộc vào hạ tầng cơ sở, vào hoàn cảnh của xã hội. Xã hội nào kinh tế, chính trị, tư tưởng còn trì trệ, chưa ổn định thì công lý bị xem thường, bị đảo lộn.

Muốn thực hiện được công lý lúc này, muốn đưa cuộc vận dộng chống tiêu cực đến thẳng lợi, những người lãnh đạo và các cơ quan pháp luật cần đứng hẳn về phía cái mới, ủng hộ sự đổi mới, từ bỏ quá khứ bảo thủ, lạc hậu, nêu cao tỉnh thần nhìn thẳng vào sự thật, kiên quyết, dũng cảm đấu tranh bảo vệ chân lý, không sợ bất cứ thế lực đen tối nào. Đồng thời phải thực hiện dân chủ hóa, công khai hóa dựa vào quần chúng và dư luận báo chí để dấu tranh chống tiêu cực. Dân chủ và công khai là vũ khí, là sức mạnh để thực hiện sự dối mới. Chỉ có dư luận của đông đảo quần chúng nhân dân, của chính nghĩa, công lý mới đè bẹp được sự chống đối của số ít kẻ quan liêu, thiếu đạo đức cách mạng, cơ hội nhưng lại có quyền thế trong Đảng và Nhà nước.


Những quan điểm trên đây chính là những quan điểm của Hồ Chủ tịch, Người đã nói: muốn chống quan liêu, tham ô, lãng phí thì phải vận động quần chúng nhân dân tham gia đông đảo, càng đông càng tốt. Như vậy, càng mau chóng đạt được kết quả. Người nói: Phải công khai các khuyết điểm của Đảng, của Nhà nước, của cán bộ, đảng viên, càng công khai, càng làm cho Đảng và Nhà nước ta vững mạnh, chỉ có một Đảng chưa tốt mới che giấu khuyết diểm. Người là hiện thân của tinh thần đấu tranh bảo vệ công lý. Người không lùi bước trước khó khăn trở ngại nào, không sợ tù dây, không sợ hy sinh. Ở đâu, bất cứ lúc nào, Người cũng lên tiếng bảo vệ quần chúng lao động, chống áp bức, bất công. Ở cương vị cao, Người luôn tự phê bình khuyết điểm trước tập thể, trước quần chúng. Người công khai thừa nhận những khuyết diểm lớn nhất của Đảng và của bản thân mình, đối với những sai lầm trong cải cách ruộng đất, Người công khai thừa nhận và tuyên bố sửa sai. Người tự phê bình trước toàn Đảng, toàn dân. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng do Hồ Chủ tịch đứng dầu, các đồng chí Tổng Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng có sai lầm, đều phải kiểm điểm và chịu kỷ luật thích đáng trước Đảng và Chính phủ. Sự kiện ấy đã lấy lại lòng tin trong nhân dân, củng cố tình doàn kết trong Đảng, làm cho Đảng ta, Nhà nước ta từ khó khăn trở thành vững mạnh, và uy tín của Người cũng cao hơn trước chứ không hề giảm đi. Chính vì Người toàn tâm, toàn ý với sự nghiệp của Cách mạng, chính vì Người rất trong sạch, qương mẫu, chính vì Người chiến đấu suốt đời để bảo vệ công lý, không có bất cứ một động cơ riêng tư nào Người trở thành bất tử.

Kỷ niệm sinh nhật lần thứ 98 Ngày sinh của Bác Hồ, mỗi người cán bộ thanh tra chúng ta, mỗi cán bộ, Đảng viên, nhân viên Nhà nước hãy ra sức phấn đấu trở thành một chiến sĩ kiên cường bảo vệ công lý.

-----------------

TS. Bùi Đình Vụ

Trưởng ban Kiểm tra Hội đồng họ Bùi Việt Nam

-Phó Chủ tịch Hội đồng các dòng họ Việt Nam

Chia sẻ:

2022-12-23 14:39

Nơi dựng nghiệp của vương triều Trần và Hào khí Đông A - muôn đời tỏa

Nơi dựng nghiệp của vương triều Trần và Hào khí Đông A - muôn đời tỏa

2022-12-23 14:25

Giải pháp dùng Block Chain của CSE 30 trong tem chống hàng giả - tính

Giải pháp dùng Block Chain của CSE 30 trong tem chống hàng giả - tính đột phá về công nghệ bảo mật

2022-12-23 14:34

Lễ hội Tang Amang của đồng bào dân tộc Bah Nar xã Đắk Kơ Ning

Lễ hội Tang Amang của đồng bào dân tộc Bah Nar xã Đắk Kơ Ning

2022-12-23 16:02

Di tich nơi thờ tự Thánh Gióng và lễ hội Gióng

Di tich nơi thờ tự Thánh Gióng và lễ hội Gióng

2022-12-23 14:17

Sàn giao dịch CS9 – Cuộc cách mạng thời đại số hóa

Sàn giao dịch CS9 – Cuộc cách mạng thời đại số hóa

2022-12-23 14:48

Bùi Huy Vọng – Người con dân tộc Mường, say mê khảo cứu,sưu tầm,...

Bùi Huy Vọng – Người con dân tộc Mường, say mê khảo cứu,sưu tầm, bảo tồn và phát triển Văn hóa dân gian Mường

2024-03-06 09:05

HỘI ĐỒNG CÁC DÒNG HỌ VIỆT NAM - TINH HOA CÁC DÒNG HỌ VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG CÁC DÒNG HỌ VIỆT NAM - TINH HOA CÁC DÒNG HỌ VIỆT NAM

2022-12-23 14:45

Tiến Sĩ Hoàng Đức Thảo Anh hùng lao động - Nhà khoa học xuất sắc - Gươ

Tiến Sĩ Hoàng Đức Thảo Anh hùng lao động - Nhà khoa học xuất sắc - Gương mặt điển hình của dòng họ Hoàng

2022-12-23 14:51

PHAN NGỌC VŨ – Người mang Blockchain thế hệ thứ 3 làm thay đổi cuộc số

PHAN NGỌC VŨ – Người mang Blockchain thế hệ thứ 3 làm thay đổi cuộc sống

2022-12-23 14:06

Top 5 cây thuốc nam trị bệnh gan hiệu quả nhất

Top 5 cây thuốc nam trị bệnh gan hiệu quả nhất

2023-09-22 14:11

VAI TRÒ CỦA DÒNG HỌ ĐỐI VỚI DÂN TỘC, QUỐC GIA

Các Dòng Họ là gốc của Dân tộc làm nên Quốc gia. Trong sự sống của mỗi quốc gia. Mọi thành công của đất nước nhiều hay ít, nhanh hay chậm .

2023-09-22 09:27

Văn hóa dòng họ

Họ Lê, họ Nguyễn, họ Phùng, họ Đào, họ Mai, họ Trịnh, họ Đỗ, họ Bùi... và nhận ra rằng, văn hóa dòng họ như một dòng sông lớn ngày đêm cuồn cuộn chảy.

  • Color

  • Dark

  • RTL